Opleiding ‘Succesvolle selectiegesprekken voeren’

19 september 2022
Opleiding 'Selectiegesprekken voeren'

Een onmisbare stap om de juiste kandidaat binnen te halen? Het selectiegesprek. Hoe krijg je een objectief beeld van je sollicitant? Hoe herken je snel iemands kwaliteiten en gebreken? Welke gesprekstechnieken pas je het best toe? Een ervaren coach reikt je methoden en technieken aan die je helpen een geslaagd selectiegesprek te voeren. We beperken de theorie tot een minimum, want dit is vooral een doe-training. Simulaties, rollenspelen en cases die jij aanreikt uit je eigen werkervaring houden de cursus fris en levendig.

Voor wie

Leidinggevenden, managers, teamleaders, recruiters … Iedereen die betrokken is bij het aanwerven van personeel.

Programma

De deelnemers krijgen een ‘gereedschapskoffer’ met daarin inzichten en praktische tools die ze onmiddellijk kunnen gebruiken op de werkvloer.
 

Deze aspecten komen sowieso aan bod:
 

Selectiecriteria

 • Selectiecriteria (h)erkennen, vaststellen en onderzoeken
 • Gedrag en attitude
 • Objectief versus subjectief
 • Perceptie

Kernkwaliteiten van Daniel Ofman

 • Talenten, valkuilen, uitdagingen en allergieën

STARR bevragingsmethodiek

 • Soorten vragen
 • Leren om een kandidaat op een gestructureerde manier te bevragen

Cv’s interpreteren

 

De kracht van communicatie bij selectiegesprekken

 • Basisregels van communicatie en gesprekstechnieken (actief luisteren, vraagstelling, herformuleren of parafraseren …)
 • Non-verbale communicatie ‘lezen’
 • Assertiviteit en feedback geven

Oefeningen en rollenspelen

 • Do’s-and-don’ts
 • Persoonlijk actieplan opstellen

Duur

8 uur.

Optioneel: een halve terugkomdag met de deelnemer(s) waarbij o.m. ervaringen worden uitgewisseld, successen worden gedeeld en concrete werkcases worden gesimuleerd. 

Subsidie

Kmo of eenmanszaak? Via de kmo-portefeuille krijg je voor deze opleiding tot 30% financiële steun. Vraag ons gerust of jij in aanmerking komt!

Wil je selectiegespreken leren te voeren in het Frans, Engels of Duits?
Dat kan perfect. Geef ons gewoon een seintje.

De opleiding 'Selectiegesprekken voeren' volgen?

Bel of mail Cathy De Ceuster. Samen met jou stippelt ze een traject op maat uit.
 

Tel.: +32 (0)468 28 14 16

E-mail: cathydeceuster@elanlearning.com