Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie wordt door ElaN Learning verstrekt en hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date en correct is, bieden we geen enkele uitdrukkelijke noch impliciete waarborgen of garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, de producten, de diensten of de gerelateerde grafische elementen op de website voor eender welk doel. 

 

Elk vertrouwen dat u in deze informatie stelt, is daarom steeds voor eigen risico. We zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – onrechtstreekse schade of gevolgschade, noch voor eender welke verliezen of schade als gevolg van het verlies van gegevens of winst naar aanleiding van of in verband met het gebruik van deze website. 

 

Via deze website kunt u met andere websites worden verbonden die niet onder de controle van ElaN Learning staan. We hebben geen controle over de aard, de inhoud noch de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van eender welke links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling noch een bevestiging van de standpunten die op deze andere websites worden ingenomen. 

 

Alles wordt in het werk gesteld om de website beschikbaar te houden en vlot te laten werken. ElaN Learning wijst echter elke verantwoordelijkheid af en is in geen geval aansprakelijk indien de website tijdelijk onbeschikbaar zou zijn wegens technische problemen buiten onze controle.