Taalopleiding met resultaat? Vraag het aan een taalprovider

26 oktober 2016
Een bedrijf kan verschillende redenen hebben om taalopleidingen te organiseren voor zijn personeel. Om de communicatie tussen de werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld. En om uiteindelijk ook het bedrijfsresultaat te verhogen. Denk maar aan een klantendienst van een Nederlandstalig bedrijf dat zijn klachten zowel in het Frans als in het Engels behandelt. Met die meertaligheid vergroot je je klantenbereik én klanttevredenheid.

Return on Expectations (ROE)

Voor een taalopleiding klop je het best aan bij een taalprovider die de knowhow in huis heeft en perfect inspeelt op wat je nodig hebt. Bij ElaN Learning gaan we zelfs een stapje verder. Via het leerconcept ‘Return On Expectations’ (ROE) wordt een maximaal rendement van de taalopleiding gegarandeerd. Concreet vertaalt zich dit in volgende werkwijze:

Vóór de training

  • ElaN Learning helpt het bedrijf de taalnoden en de concrete doelstellingen in kaart te brengen. Hiervoor reiken we voorbeelden aan van gerichte vragen en van concrete situaties die onmiddellijk van toepassing zijn op de cursist(en).
  • ElaN Learning start vervolgens de training aan de hand van een behoefteanalyse en een screeningsgesprek. Zo peilen we naar het taalniveau en de taalnoden.

Tijdens de training

Alle partijen (leidinggevende, Learning & Development-afdeling en collega’s) houden samen met ElaN Learning de vinger aan de pols. Ze zorgen voor de juiste omkadering, zodat de training optimaal rendeert voor de cursist. Concreet gebeurt dit door:

  • Betrokkenheid te tonen, te observeren en erkenning te geven aan de cursist(en). De betrokken partijen gaan na of de cursist zijn aangeleerde taal effectief vaker gebruikt.
  • ElaN Learning stelt in samenspraak met de cursist de juiste hulpmiddelen ter beschikking. Denk maar aan ondersteunend studiemateriaal, zoals een overzicht van sleutelzinnen die de cursist gebruikt bij zijn job.
  • De ElaN-coach en cursist evalueren elkaar tussentijds. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld de inhoud van de lessen bijgestuurd worden.
  • Learning on the job’: in samenspraak met het bedrijf wijzen we op mogelijkheden om de taal te gebruiken op en rond de werkvloer: geregeld in de doeltaal overleggen met collega’s, lunchen met anderstalige collega’s, … 

Na de training

Ook na de training moet de cursist voeling blijven houden met de taal die hij heeft geleerd.

  • Voortzetting ‘learning on the job’: de cursist de kans geven om wat hij heeft geleerd toe te passen en zelf verder te evalueren.
  • ElaN Learning verstuurt na de training zeven ‘nazorgmails’ met tips & tricks die de cursist helpt zijn taal te onderhouden.

Evaluatie en beoordeling resultaat

  • Na afloop van de training peilt ElaN Learning bij de cursist naar zijn tevredenheid over de opleiding en de verworven vaardigheden.
  • Na enkele maanden toont ElaN Learning een tastbaar resultaat via een finale evaluatie bij de leidinggevende. Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of de cursist Frans durft te praten aan de telefoon, en of de vertegenwoordiger in staat is om een verkoopgesprek vlot in het Engels te voeren.

Benieuwd naar onze trainingsaanpak?

Neem contact op met onze Business Development Director Cathy De Ceuster. Zij verklapt u alle ROE-details en werkt een voorstel uit op maat van uw bedrijf en uw budget.

 

E-mail: cathydeceuster@elanlearning.com

Tel: 0468 28 14 16