Taalkennis als troef: de meerwaarde van een taalopleiding

5 december 2016
Taal is het begin van alle communicatie: dat is stelregel nummer één bij ElaN Learning. Jammer genoeg wordt dat in de praktijk te vaak uit het oog verloren.

Een recent voorbeeld van een van onze klanten, een rekruteerder, toont het nut aan van een taaltraining. Hij had een IT-consultant op gesprek voor een job bij een grote multinational. In zijn vak de beste, maar hij kreeg z’n boodschap niet overgebracht in het Engels. Het resultaat? Het bedrijf loopt een prima werkkracht mis en de consultant een goede baan. Om maar aan te geven dat talenkennis en taalvaardigheid van onschatbare waarde zijn in het bedrijfsleven.

De waarde van taalkennis in je professionele leven

Het voorbeeld hierboven is geen alleenstaand geval. Hier volgen nog een aantal voorbeelden uit de praktijk die het belang van talenkennis in de verf zetten:

Ben je een vertegenwoordiger die over de taalgrens trekt en potentiële klanten op de Franstalige markt wil overtuigen? Dan is een goede kennis van het Frans een must. Je komt zelfverzekerder over en kunt vlotter een gesprek voeren. Maar tijdens vergaderingen komt niet alleen het werk aan bod. Gesprekken over het dagelijkse leven zijn van belang voor een aangename en goede verstandhouding. Vlot kunnen communiceren over de actualiteit, je vakantie of je kinderen maakt een goede indruk.

 

Een HR-manager bij een internationaal bedrijf moet regelmatig overleggen en vergaderen met collega’s in buitenlandse vestigingen. Als teken van goede wil vinden de vergaderingen in Frankrijk in het Frans plaats en niet in het Engels. Als je dan voldoende Frans spreekt – niet alleen de HR-terminologie – kun je efficiënt vergaderen en boek je heel wat tijdwinst

 

Als marketingmanager moet je vlot, duidelijk en inspirerend kunnen communiceren, vaak ook in het Engels. Dankzij vlekkeloos Engels bij een presentatie voor een groot publiek komt je boodschap glashelder over en win je aan geloofwaardigheid.

Een taal leren is meer dan woordenschat en zinsbouw

Ingrid Vandormael is training manager bij ElaN Learning. Ze benadrukt dat een taalopleiding meer inhoudt dan alleen woordenschat en zinsbouw aanleren. “Vaak zijn onze cursisten de taal wel machtig, maar in een gesprek moeten ze te lang nadenken om te reageren. Anderen kunnen hun boodschap dan weer sec overbrengen maar onvoldoende nuanceren. De cursisten zelfvertrouwen geven om te durven spreken, leren nuanceren: ook die aspecten maken deel uit van een goede taalopleiding. Neem nu de marketingmanager met zijn presentatie in het Engels. We hebben hem ook tips gegeven over de structuur van de presentatie en advies over hoe je het best voor een publiek spreekt. Of het nu gaat om presenteren, vergaderen, onderhandelen of klachtenbehandeling: voor al deze situaties hebben onze taaltrainers tips & tricks op maat.”

Op zoek naar een taaltraining?

Neem contact op met Cathy De Ceuster, onze business development director. In nauw overleg stelt zij een trainingstraject samen. Perfect afgestemd op de taalbehoeften van uw medewerker(s).

 

E-mail: cathydeceuster@elanlearning.com

 

Tel.: +32 (0)475 76 35 98