Opleiding ‘Nederlands op de werkvloer’

20 juni 2022

Taalverschillen op de werkvloer leiden tot misverstanden. Maar als iedereen dezelfde taal spreekt, verloopt de communicatie zoveel veiliger, vlotter en efficiënter. Laat daarom jouw anderstalige medewerkers de opleiding ‘Nederlands op de werkvloer’ volgen. We vertrekken altijd vanuit de praktijk en laten de lessen perfect aansluiten op de werkvloer. Zo passen je medewerkers hun nieuwe kennis met gemak toe op het werk!

Voor wie?

Anderstalige medewerkers die op de werkvloer een basiskennis Nederlands willen verwerven om zo beter te communiceren met collega’s en leidinggevenden. De opleiding is vooral gericht op uitvoerende profielen, zoals fabrieksarbeiders, bouwvakkers, poets- en familiehulpen …

Programma

Deze aspecten komen o.m. aan bod:

  • zich voorstellen
  • (veiligheids)instructies begrijpen
  • vragen stellen
  • informatie vragen
  • een probleem signaleren (bv. een machine is defect)
  • met collega’s praten over het werk
  • met collega’s praten over informele onderwerpen (bv. tijdens de middagpauze)
  • een instructieblad lezen en begrijpen

Duur

Gemiddeld 30 uur. De precieze duur bepalen we in overleg met jou. 

Subsidie

Sommige sectororganisaties geven via hun sectorfonds een subsidie voor je opleiding ‘Nederlands op de werkvloer’. Dat is bijvoorbeeld zo bij Alimento (voor voedingsbedrijven) en Agoria (voor metaalbedrijven). Komt jouw bedrijf ook in aanmerking? Vraag het ons gerust en we zoeken het uit!

De opleiding ‘Nederlands op de werkvloer’ volgen?

Bel of mail Cathy De Ceuster. Samen met jou stippelt ze een traject op maat uit.

 

Tel.: +32 (0)468 28 14 16

E-mail: cathydeceuster@elanlearning.com