Investeren in talenkennis? 5 redenen waarom het loont

5 oktober 2017
Belgische bedrijven krijgen regelmatig te maken met problemen die te wijten zijn aan de gebrekkige talenkennis van hun werknemers. Dat blijkt uit een scriptie aan de KU Leuven uit 2015, waarin de onderzoeker 108 Vlaamse bedrijven tegen het licht hield. Waarom investeren in talenkennis de moeite loont? We geven u vijf redenen die u vast zullen overtuigen.

1. Meer contacten en contracten

België heeft bij uitstek een exportgerichte economie. Talenkennis is dus cruciaal om succesvolle relaties op te bouwen met buitenlandse zakenpartners. En daar wringt hem de schoen weleens. Taalopleidingen maken in ons land slechts een fractie uit van het totale opleidingsaanbod. Toch loont het de moeite om het taalkapitaal van uw personeel te vergroten. Uit voornoemde scriptie blijkt dat 73 % van de bedrijven extra kosten heeft als gevolg van een tekort aan interne taalcapaciteit, terwijl bijna 10 % van de Belgische bedrijven commerciële kansen verloren ziet gaan.

 

2. De juiste werknemers aanwerven

44 % van de bedrijven heeft moeilijkheden om personeel met de vereiste talenkennis binnen te halen. Een euvel dat eenvoudig met de hulp van een taalprovider op te lossen valt. Deze organiseert dan samen met uw bedrijf een taalscreening om het taalniveau van uw sollicitanten te testen. Werkt uw bedrijf in een meertalige omgeving? Dan is deze taaltest een uitstekend instrument om het taalkapitaal van uw onderneming in kaart te brengen.

 

3. Een efficiënte communicatie op de werkvloer

Een gebrekkige talenkennis van uw personeel kan al snel leiden tot misverstanden op de werkvloer. Denk maar aan anderstalige collega’s die moeten samenwerken of elkaar instructies geven. Ook de veiligheid kan op het spel staan. Ongevallen in een productieomgeving met risicovolle werkzaamheden (een bouwplaats bijv.) als gevolg van een manke communicatie tussen de werklui zijn geen uitzondering.

 

4. Goed voor uw bedrijfsimago

Het is u misschien ook al overkomen. Op een netwerkevent slaat u een babbel met een zakenpartner die het Engels niet machtig is of u ontvangt een mail van een bedrijf in gebrekkig Nederlands. Of sterker nog, u krijgt een promotiebrochure vol taalfouten in de bus. Welke indruk had u achteraf van het bedrijf? De taalbarrières opheffen, op alle bedrijfsniveaus en in alle situaties, is dus een niet te onderschatten aandachtspunt voor bedrijven die professioneel willen overkomen.

 

5. Een groter doelpubliek bereiken

Websites, blogs, webshops, sociale media: bedrijven bereiken vandaag meer dan ooit hun doelpubliek online. En dat doet u best in hun eigen taal … Wist u dat bezoekers tweemaal zo lang op uw website blijven als die in hun moedertaal beschikbaar is? Om een groter publiek te bereiken en uw verkoopkansen te vergroten, is het dus een goed idee om uw onlinecontent in meerdere talen aan te bieden. Driekwart van de Vlaamse bedrijven had in 2015 al een meertalige website. Al valt op dat de meerderheid slechts in twee talen beschikbaar was (Nederlands & Frans of Nederlands & Engels). Er is dus duidelijk nog verbetering mogelijk. Slotconclusie: er zijn diverse redenen om de taalsituatie in uw onderneming onder de loep te nemen. Een doordacht taalbeleid vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking tussen uw werknemers, verhoogt de veiligheid op de werkvloer en – last but not least – bevordert uw rendement.