Taalopleiding op maat, ook voor tolken

12 januari 2024

Jaarlijks volgen zo’n 3000 cursisten taalles bij ElaN Learning. Goed om te weten is dat ElaN en de deelnemer steevast samen de leerdoelen bepalen voor de opleiding begint. Mikt de cursist op het allerhoogste taalniveau? Geen probleem: ElaN Learning heeft de ervaring en expertise in huis om dat voor elkaar te krijgen.

 

Van een mondje meepraten op vakantie tot vlot kunnen onderhandelen tijdens een vergadering in een vreemde taal: iedere cursist heeft uiteraard zijn of haar eigen doelstellingen.

 

Daarom test ElaN Learning bij aanvang van elke opleiding de taalnoden en de talenkennis van de cursist en leggen we samen concrete doelstellingen vast.

ERK als hulpmiddel

Een handig hulpmiddel daarbij is het Europees Referentiekader of ERK. Dat model beschrijft op basis van zes beheersingsniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) wat iemand kan in een andere taal. A staat voor basisgebruiker, B voor onafhankelijke gebruiker. Wie niveau C haalt, staat te boek als vaardige gebruiker.

 

Mede dankzij het ERK stippelt ElaN Learning een trainingstraject op maat uit voor cursisten die een niveau hoger willen bereiken.

Tolken van B2 naar C1

We nemen het voorbeeld van tolken met het B2-niveau die bij ElaN Learning een opleiding volgden om tot C1 te geraken, het op één na hoogste taalniveau.

 

B2 is al een vrij hoog taalniveau. De cursisten konden dus over het algemeen al vlot spreken en genuanceerd argumenteren in uiteenlopende situaties. Op C1-niveau is het de bedoeling dat het taalgebruik nog authentieker wordt, onder meer door de woordenschat uit te breiden. Zo heeft de cursist steeds meer woorden in het arsenaal en kan hij of zij dus vlotter variëren. Een cruciale eigenschap voor tolken, die in eender welke situatie de juiste formulering moeten vinden om trouw te blijven aan wat de spreker net heeft gezegd.

 

ElaN Learning bracht deze opleiding tot een goed einde mede dankzij de inbreng van partners zoals UGent en andere opleidingsverstrekkers, waaronder het Nederlandse KTV Kennisnet.